SILNIKI WIATROWE

 


WIATRAKI STAREGO TYPU - KO¬LAK

Opracowano na podstawie strony internetowej www.eko-moc.webpark.pl, której autorem jest Iwo Grzegorzewski (zdjęcia i opisy wykorzystane za zgod± autora) oraz innych materiałów z ksi±żek, internetu.


KoĽlak

Schemat młyna obrotowego - kozłowego (w swoim czasie najbardziej popularna konstrukcja w Polsce).

KoĽlak zawdzięcza swoj± nazwę posadowieniu na 4 nożnym koĽle, na którym za pomoc± dyszla można obracać cały wiatrak. Wła¶nie w ten sposób ustawia się skrzydła w kierunku wiej±cego wiatru. Aż trudno uwierzyć, że mógł zrobić to nawet samotny człowiek, chociaż ręczne obrócenie wiatraka (w którym znajduj± się ciężkie maszyny), wydaje się prawie niemożliwe. Tylko dzięki pomysłowej konstrukcji, nie było to takie trudne. Oczywi¶cie, gdy tylko mogli, młynarze używali do obracania wiatraka koni, którymi rolnicy dowozili zboże do przemiału. 

Kozioł jest zrobiony z potężnych belek. Zazwyczaj ukryty jest on pod ¶cianami wiatraka, sięgaj±cymi niemal do ziemi:


Fotografia kozła w wiatraku


Szkielet wiatraka osadzony na koĽle.

 


Kozioł wymontowany z wiatraka.

 Inne zdjęcia wiatraków typu kozłowego (po kliknięciu można powiększyć):


 

http://darmowa-energia.eko.org.pl