SILNIKI WIATROWE

 


WIATRAKI STAREGO TYPU - HOLENDER

Opracowano na podstawie:
1. W. Jagodziński „Silniki wiatrowe”, PWT, Warszawa 1959.
2. „Poradnik inżyniera mechanika” tom II, WNT Warszawa 1969.
3. „Mechanik” tom IV część I, PWT Warszawa 1954.


Holender - wiatrak starego typu z obrotową głowicą

 
Schemat młyna z obrotową głowicą

Młyny stałe z obrotową głowicą (tzw. holenderskie) wymagają mniejszych sił do obracania głowicy i umożliwiają umieszczenie wirnika na wyższym poziomie.

Urządzenia młyna były umieszczone w budynku, służącym jednocześnie do osadzenia wału głównego poziomego wiatraka wraz w ruchomym łożu obwodowym umieszczonym na wierzchu konstrukcji budynku. Pokręcanie głowicy wiatraka mogło być dokonywane w prostszych wykonaniach ręcznie za pośrednictwem dźwigni, korbą umieszczoną wewnątrz wiatraka, za pomocą belek sięgających aż do podstawy - typowe rozwiązanie, stosowane w Holandii, albo też w wykonaniach bardziej udoskonalonych - samoczynnie przy pomocy dodatkowego silnika nastawczego przedstawionego na poniższym rysunku. Elementem takich przekładni do nastawiania wiatraka jest wielkie koło zębate, biegnące wokół podstawy głowicy, w pobliżu rolek łożyska na którym głowica jest osadzona.


Silnik nastawczy w wiatraku holenderskim


Wiatrak typu holenderskiego (przekrój).

Pionowy wał wiatraka musi być umieszczony w osi obrotu głowicy. 
Regulacja szybkości obrotowej następowała przez zmianę wielkości powierzchni czynnej skrzydeł lub przez częściowe ich odwrócenie od wiatru.
Kąty zamocowania żeber w ramionach skrzydeł dobierano zwykle wg danych praktycznych w ten sposób, że kąt dla żebra najbliższego od wału wynosił 20° do 30°, a dla żebra ostatniego, najbardziej skrajnego - 0°, a niekiedy i - 5°.

Wiatraki ze skrzydłami ze zmiennym kątem ustawienia żeber znacznie lepiej wykorzystują wiatr niż skrzydła o stałym kącie ustawienia żeber.

Kąty ustawienia żeber w skrzydłach jednego z wiatraków holenderskich:

Względna odległość żebra od osi obrotu  0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Kąt ustawienie żebra 29°15' 25°57' 22°23 18°11' 15°15'

  Zdjęcia wiatraków typu kozłowego (po kliknięciu można powiększyć):


 

 http://darmowa-energia.eko.org.pl