SILNIKI WIATROWE

 


CHARAKTERYSTYKI I GEOMETRIA PROFILI NA ŁOPATKI


Liczba Reynoldsa

Obliczając kształt łopatki wiatraka np. w programie "Wiatrak 1.1" do obliczeń wybiera się daną charakterystykę współczynników siły nośnej i oporu profilu. Jednak aby obliczenia były w miarę poprawne, należy zwrócić uwagę na liczbę Reynoldsa (Re), którą dla warunków tzw. atmosfery normalnej można obliczyć z uproszczonego wzoru Re=70*v*l gdzie v - prędkość powietrza względem łopatki w m/s (w programie "Wiatrak 1.1" jest to prędkość wypadkowa "w"), l - szerokość (głębokość) łopatki w mm. 

Oczywiście ponieważ prędkość łopatki względem powietrza jest różna w zależności od odległości od środka wirnika wiatraka to i liczba Re będzie odpowiednio się zmieniać. Jeżeli na całej długości stosujemy ten sam profil, to jego liczba Re, dla której sporządzono charakterystykę, powinna być możliwie bliska tej, jaka wystąpi pomiędzy 1/2 a 3/4 długości łopatki od środka wirnika dla prędkości obliczeniowej wiatru i obrotów nominalnych wiatraka. 

Np. wybieramy dowolny profil i przeprowadzamy obliczenia programem Wiatrak. Powiedzmy, że długość łopatki wynosi 4m (średnica 8m). W odległości ok. 3m od środka szerokość łopatki = wynosi 50cm (500mm), a dla przekroju w tej odległości jego prędkość względem powietrza = 40m/s (nie należy pomylić jej z prędkością obliczeniową wiatru), czyli Re=70*40*500=1.400.000. Tak więc jeśli charakterystyka profilu była z podobną wartością liczby Re to obliczenia będą poprawne. 

Inny przykład dla mniejszego wiatraka: długość łopatki = 1,5m (czyli średnica 3m), dla przekroju =15cm w odległości 1,2m od środka prędkość względem powietrza =35m/s,  czyli Re=70*35*150=367.500 - oczywiście raczej na pewno nie znajdziemy charakterystyki dokładnie dla takiej Re, ale można tu zastosować profil o liczbie Re=420.000 dla której to sporządzono sporo charakterystyk stosowanych w modelarstwie. 

Gdy stosujemy kształt łopatki w której zastosowano kilka profili, np. na końcu cienki, a bliżej środka znacznie grubszy, to ten bliżej środka powinien być z charakterystyką dla Re odpowiednio mniejszej niż ten zastosowany na końcówce. Jednak jeśli nie mamy takich charakterystyk, to w ostateczności możemy wybrać oby dwa profile dla tej samej liczby Re. 

Może się zdarzyć, że liczba Re dla danego przekroju znacznie odbiega od Re, dla której sporządzono charakterystykę, a mimo to chcemy zastosować dany profil ze względu na łatwiejszy jego sposób wykonania lub większą wytrzymałość, np. wyszła nam liczba Re=500.000, a charakterystyka jest dla profilu o Re=3.000.000 stosowanego w jakimś szybowcu lub samolocie. Jeśli zastosujemy taką charakterystykę do obliczeń w programie "Wiatrak" to rzeczywisty wiatrak może mieć parametry pracy odbiegające od wyliczonych, będą jednak na pewno lepsze, niż byśmy próbowali dobrać kąty zaklinowania łopatki "na oko". Jednak nie należy popadać w przesadę i stosować charakterystyki np. dla prędkości bliskiej jednego macha czy w drugą stronę dla jakiegoś bardzo lekkiego wolnolatającego modelu pokojowego.

Poniżej podaję w tabeli wyliczone liczby Re dla różnych szerokości łopatki w zależności od prędkości względem powietrza:

Liczba Reynoldsa

Prędkość danego przekroju łopatki względem powietrza w [km/h]

18

28,8

36

43,2

50,4

57,6

72

90

108

126

144

180

216

288

Prędkość danego przekroju łopatki względem powietrza w [m/s]

5

8

10

12

14

16

20

25

30

35

40

50

60

80

Szerokość
łopatki
w [cm]

10

35 000

56 000

70 000

84 000

98 000

112 000

140 000

175 000

210 000

245 000

280 000

350 000

420 000

560 000

15

52 500

84 000

105 000

126 000

147 000

168 000

210 000

262 500

315 000

367 500

420 000

525 000

630 000

840 000

20

70 000

112 000

140 000

168 000

196 000

224 000

280 000

350 000

420 000

490 000

560 000

700 000

840 000

1 120 000

25

87 500

140 000

175 000

210 000

245 000

280 000

350 000

437 500

525 000

612 500

700 000

875 000

1 050 000

1 400 000

30

105 000

168 000

210 000

252 000

294 000

336 000

420 000

525 000

630 000

735 000

840 000

1 050 000

1 260 000

1 680 000

35

122 500

196 000

245 000

294 000

343 000

392 000

490 000

612 500

735 000

857 500

980 000

1 225 000

1 470 000

1 960 000

40

140 000

224 000

280 000

336 000

392 000

448 000

560 000

700 000

840 000

980 000

1 120 000

1 400 000

1 680 000

2 240 000

45

157 500

252 000

315 000

378 000

441 000

504 000

630 000

787 500

945 000

1 102 500

1 260 000

1 575 000

1 890 000

2 520 000

50

175 000

280 000

350 000

420 000

490 000

560 000

700 000

875 000

1 050 000

1 225 000

1 400 000

1 750 000

2 100 000

2 800 000

60

210 000

336 000

420 000

504 000

588 000

672 000

840 000

1 050 000

1 260 000

1 470 000

1 680 000

2 100 000

2 520 000

3 360 000

70

245 000

392 000

490 000

588 000

686 000

784 000

980 000

1 225 000

1 470 000

1 715 000

1 960 000

2 450 000

2 940 000

3 920 000

80

280 000

448 000

560 000

672 000

784 000

896 000

1 120 000

1 400 000

1 680 000

1 960 000

2 240 000

2 800 000

3 360 000

4 480 000

90

315 000

504 000

630 000

756 000

882 000

1 008 000

1 260 000

1 575 000

1 890 000

2 205 000

2 520 000

3 150 000

3 780 000

5 040 000

100

350 000

560 000

700 000

840 000

980 000

1 120 000

1 400 000

1 750 000

2 100 000

2 450 000

2 800 000

3 500 000

4 200 000

5 600 000

125

437 500

700 000

875 000

1 050 000

1 225 000

1 400 000

1 750 000

2 187 500

2 625 000

3 062 500

3 500 000

4 375 000

5 250 000

7 000 000

150

525 000

840 000

1 050 000

1 260 000

1 470 000

1 680 000

2 100 000

2 625 000

3 150 000

3 675 000

4 200 000

5 250 000

6 300 000

8 400 000

175

612 500

980 000

1 225 000

1 470 000

1 715 000

1 960 000

2 450 000

3 062 500

3 675 000

4 287 500

4 900 000

6 125 000

7 350 000

9 800 000

2000

7 000 000

11 200 000

14 000 000

16 800 000

19 600 000

22 400 000

28 000 000

35 000 000

42 000 000

49 000 000

56 000 000

70 000 000

84 000 000

112 000 000Proste i wygięte płytki


PŁYTKA PŁASKA


Rys. Charakterystyka płaskiej płytki w zakresie kąta natarcia +/- 90° - rysunek z programu Wiatrak 1.1 

Dane charakterystyki profilu do pobrania w pliku płytka płaska dla programu Wiatrak 1.1 (kliknij link prawym klawiszem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako" aby ściągnąć plik lub kliknij lewym by podejrzeć zawartość). Charakterystyka prawdopodobnie dla wydłużenia lambda = 5.


PŁYTKA WKLĘSŁA 0.1

W wiatrakach wolnobieżnych i średniobieżnych stosowane są często łopatki z blachy ocynkowanej. Poniższa charakterystyka dotyczy tak wygiętej łopatki, że maksymalne wygięcie profilu występuje w połowie szerokości łopatki i jest równe 0.1 szerokości, a obrys profilu to wycinek okręgu, łuk.

Dane charakterystyki profilu:

aº -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15
Cz -0,2 -0,1 0,05 0,31 0,6 0,9 1,125 1,28 1,43 1,49
Cx 0,13 0,10 0,075 0,067 0,0715 0,087 0,112 0,141 0,19 0,25

Dane charakterystyki profilu do pobrania w pliku płytka wygięta 1.0 dla programu Wiatrak 1.1 (kliknij link prawym klawiszem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako" aby ściągnąć plik lub kliknij lewym by podejrzeć zawartość).Profile ClarkY


Profil Clark Y znalazł zastosowanie w skrzydłach samolotów, w modelach latających, w śmigłach modeli i w wiatrakach produkowanych również seryjnie. Można go zastosować do szybkobieżnych i średniobieżnych wiatraków (2, 3 i więcej łopatowych). 


CLARK Y

Re=156.000
Wydłużenie (lambda)=5
Max. grubość profilu: 11,73% dla 30% długości cięciwy

 

Dane geometryczne:

x 0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
yg 3,49 5,53 6,50 7,87 8,86 9,63 11,35 11,73 11,40 10,52 9,18 7,52 5,54 3,22 0,25
yd 3,49 1,94 1,46 0,94 0,61 0,40 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Dane charakterystyki profilu:

aº -6,0 -4,0 -1,9 0,0 2,0 4,0 6,1 8,1 10,1 12,1 14,1
Cz -0,03 0,110 0,240 0,400 0,540 0,700 0,840 0,980 1,090 1,180 1,250
Cx 0,023 0,018 0,018 0,023 0,030 0,042 0,057 0,078 0,069 0,112 0,135


Dane charakterystyki profilu do pobrania w pliku ClarkY dla programu Wiatrak 1.1 (kliknij link prawym klawiszem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako" aby ściągnąć plik lub kliknij lewym by podejrzeć zawartość)


CLARK YH

Re: 780.000
Max.
grubość profilu: 11,99% dla 30% długości cięciwy
Rozmiar badanego płata: 300*1500 mm (wydłużenie 5)
Prędkość powietrza: 37,8 m/s (77,4km/h)
Ciśnienie: 1 atm.
Na podstawie pomiaru wykonanego w: CAGI, test: T-1

Dane geometryczne:

x 0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100%
yg 0 2,10 3,10 4,59 5,62 6,42 7,57 8,33 8,85 8,66 7,91 6,71 5,07 3,39 1,73 0,90 0,08
yd 0 -1,55 -2,03 -2,54 -2,81 -3,03 -3,24 -3,25 -3,14 -3,00 -2,84 -2,69 -2,43 -1,98 -1,21 -0,69 -0,08

Dane charakterystyki profilu do pobrania w pliku Clark YH dla programu Wiatrak 1.1 (kliknij link prawym klawiszem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako" aby ściągnąć plik lub kliknij lewym by podejrzeć zawartość).


CLARK Y-22

Re: 3.010.000
Max.
grubość profilu: 22% dla 30% długości cięciwy
Rozmiar badanego płata: 12,7*76,2 cm (wydłużenie 6)
Prędkość powietrza: 21,5 m/s (77,4km/h)
Ciśnienie: 20,5 stnd. atm.
Data pomiaru: 06.29.1934
Na podstawie pomiaru wykonaneg w: LMAL, Test: V.D.T. 1144, wyeliminowano wpływ tunelu

Dane geometryczne:

x 0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100%
yg 6,58 10,25 12,22 14,85 16,63 18,05 20,10 21,37 22 21,44 19,78 17,20 13,83 9,83 5,27 2,81 0,23
yd 6,58 3,63 2,77 1,75 1,19 0,79 0,28 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dane charakterystyki profilu do pobrania w pliku Clark Y-22 dla programu Wiatrak 1.1 (kliknij link prawym klawiszem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako" aby ściągnąć plik lub kliknij lewym by podejrzeć zawartość)


 CLARK Y-18

Dane geometryczne:

x 0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100%
yg 5,38 8,38 10,00 12,15 13,61 14,76 16,45 17,47 18,00 17,53 16,19 14,07 11,30 8,03 4,31 2,29 0,18
yd 5,38 2,97 2,26 1,43 0,97 0,65 0,23 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


CLARK Y-14

Dane geometryczne:

x 0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100%
yg 4,19 6,52 7,78 9,45 10,59 11,48 12,79 13,60 14,00 13,64 12,59 10,95 8,80 6,25 3,35 1,76 0,14
yd 4,19 2,31 1,76 1,11 0,75 0,50 0,18 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


CLARK Y-10

Dane geometryczne:

x 0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100%
yg 2,99 4,66 5,56 6,75 7,56 8,20 9,14 9,72 10,00 9,75 9,00 7,82 6,28 4,46 2,39 1,27 0,10
yd 2,99 1,65 1,26 0,80 0,54 0,36 0,13 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Inne

Kilka innych charakterystyk stosowanych na profile skrzydeł modeli latających.


GOTTINGEN - 584

Dane geometryczne:

x 0,0 2,5 5,0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
yg 2,75 6,40 8,10 10,15 12,30 13,00 12,75 11,65 9,90 7,70 5,20 2,65 0,00
yd 2,75 0,70 0,25 0,00 0,10 0,30 0,45 0,45 0,45 0,40 0,30 0,15 0,00

 Dane charakterystyki profilu:

aº -8,9 -6,0 -3,1 -0,2 2,8 5,7 8,6 11,6 14,5 17,5 20,5
Cz -0,176 0,006 0,216 0,417 0,626 0,835 1,032 1,191 1,296 1,317 1,279
Cx 0,0775 0,0142 0,0135 0,0217 0,0345 0,0553 0,0813 0,1130 0,1480 0,1970 0,2510


GOTTINGEN - 612

Dane geometryczne:

x 0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
yg 2,70 4,45 5,25 6,55 7,50 8,15 9,90 10,40 10,10 9,25 8,10 6,65 4,90 2,70 0,00
yd 2,70 1,40 0,95 0,45 0,25 0,15 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Dane charakterystyki profilu:

aº -11,9 -10,4 -8,9 -6,0 -3,0 -0,1 2,8 5,8 8,7 11,6 14,6 17,7
Cz -0,380 -0,340 -0,250 -0,056 0,141 0,322 0,526 0,723 0,900 1,044 1,073 0,952
Cx 0,112 0,0796 0,0216 0,0096 0,0109 0,0159 0,0261 0,0437 0,0670 0,0941 0,135 0,260


GOTTINGEN - 477

Dane geometryczne:

x 0,0 2,5 5,0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
yg 1,65 5,00 6,35 8,30 10,30 10,85 10,70 9,95 8,65 6,70 4,90 2,50 0,00
yd 1,65 0,30 0,05 0,05 0,45 0,80 1,00 1,05 1,00 0,80 0,55 0,30 0,00

 Dane charakterystyki profilu:

aº -6,0 -4,5 -3,1 -1,6 -0,1 1,3 2,8 4,3 5,7 8,6 11,6 14,6
Cz -0,035 0,073 0,172 0,274 0,374 0,472 0,580 0,684 0,784 0,975 1,142 1,217
Cx 0,0325 0,0136 0,0128 0,0144 0,0183 0,0234 0,0297 0,0384 0,0487 0,0750 0,104 0,139

   www.darmowa-energia.eko.org.pl